Intakegesprek


Het is van belang om voor aanvang van de massage een intakegesprek af te nemen, er kunnen namelijk redenen zijn om de betreffende massage niet uit te voeren of om de massagetechnieken aan te passen. Het duurt ongeveer 15 minuten.


Massagepraktijk Jofel is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledige of verkeerd verstrekte informatie, dan wel het verzwijgen van medische gegevens, zoals aandoeningen, blessures en medicijngebruik.